Angielski Online - nauka angielskiego dla każdego

going to - zdania

Z podanych wyrazów ułóż zdania zawierające konstrukcję ‘be going to’


1. (cook / dinner / they) .
2. (tennis / John / I / with / play / tomorrow) .
3. (be / she / late) .
4. (Susan / watch / evening / this / TV) .
5. (I/ coffee/ this/ drink) .
6. (parents/ buy/ a camera/ my) .
7. (Alice / Italy / go) .
8. (Father / postcards / write) .
9. (stay / really / hotel / a / nice / I) .
10. (it / great/ be) .