Gramatyka angielska

W tej sekcji znajduje się szczegółowo opisana gramatyka angielska.

Znajdziesz tu informacje o czasach, częściach mowy a również bardziej zaawansowane zagadnienia angielskiej gramatyki.

Najważniejsze zagadnienia:

Więcej zagadnień znajdziesz w poszczególnych kategoriach:

Podkategorie

Czasownik

Liczba artykułów:
6

Czasowniki modalne

Liczba artykułów:
8

Czasy angielskie

Liczba artykułów:
13

English in Use

Liczba artykułów:
20

Określniki

Liczba artykułów:
2

Przymiotniki

Liczba artykułów:
2

Przysłówki

Liczba artykułów:
1

Rzeczowniki

Liczba artykułów:
15

Zaimiki

Liczba artykułów:
9