Podział zaimków

0
1513
Angielski_Online_Gramar

Zaimki (Pronouns) – wyrazy, które zastępują rzeczowniki lub całe grupy rzeczownikowe – możemy podzielić na następujące grupy:

zaimki osobowe (Personal Pronouns)
zaimki dzierżawcze (Possessive Pronouns)
zaimki zwrotne i emfatyczne (Reflexive Pronouns, Emphasizing Pronouns)
zaimki wskazujące (Demonstrative Pronouns)
zaimki pytające (Interrogative Pronouns)
zaimki względne (Relative Pronouns)
zaimki nieokreślone (Indefinite Pronouns)