POZIOM JĘZYKA W SKALI RADY EUROPY – CO TO JEST CEFR

0
143

W dzisiejszym globalnym społeczeństwie umiejętność posługiwania się językiem obcym staje się coraz bardziej istotna. Aby ocenić i porównać poziom kompetencji językowej, Rada Europy opracowała Skalę Wspólnego Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, znanej również jako CEFR (Common European Framework of Reference for Languages). Ten system klasyfikacji umożliwia użytkownikom dokładne określenie swojego poziomu językowego w zakresie umiejętności rozumienia mówionego i pisanego, a także zdolności komunikacji werbalnej.

  1. Co to jest CEFR? CEFR to skrót od Common European Framework of Reference for Languages, czyli Wspólnego Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Jest to narzędzie stworzone przez Radę Europy w celu standaryzacji oceny poziomu kompetencji językowych na różnych etapach nauki języków obcych.
  2. Składniki CEFR: CEFR dzieli umiejętności językowe na trzy główne kategorie: kompetencje receptywne (rozumienie mówionego i pisanego), kompetencje produkcyjne (mówienie i pisanie) oraz używanie języka w interakcji społecznej i strategicznej. Każda z tych kategorii jest podzielona na poziomy od A1 do C2, reprezentujące stopnie zaawansowania od początkującego do zaawansowanego.
  3. Praktyczne zastosowanie CEFR: CEFR jest powszechnie stosowany w różnych kontekstach, takich jak edukacja, praca i mobilność międzynarodowa. W edukacji językowej pomaga nauczycielom dostosowywać program nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów. W biznesie i rekrutacji ułatwia porównywanie kwalifikacji językowych pracowników. Ponadto, ułatwia planowanie i ocenę umiejętności językowych w kontekście wymiany studenckiej czy pracy zagranicznej.
  4. Proces oceny CEFR: Ocena poziomu językowego w skali CEFR odbywa się za pomocą testów lub innych form oceny. Osoba oceniana wykonuje zadania, a jej umiejętności są porównywane z kryteriami każdego poziomu CEFR. W ten sposób możliwa jest dokładna klasyfikacja umiejętności językowych w danym zakresie.
  5. Korzyści z korzystania z CEFR:
  • Standaryzacja oceny umiejętności językowych.
  • Umożliwienie uczniom świadomego monitorowania postępów w nauce.
  • Ułatwienie nauczycielom dostosowania programu nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów.
  • Umożliwienie pracodawcom porównywania kwalifikacji językowych pracowników.

CEFR jest niezwykle ważnym narzędziem, które ułatwia porozumiewanie się w dzisiejszym zglobalizowanym społeczeństwie. Dzięki tej skali możliwe jest dokładne określenie poziomu językowego, co ma istotne znaczenie zarówno w sferze edukacyjnej, zawodowej, jak i społecznej. Opanowanie umiejętności zgodnie z CEFR staje się kluczowym elementem sukcesu we współczesnym świecie.

Egzamin Poziom A1 Poziom A2 Poziom B1 Poziom B2 Poziom C1 Poziom C2
TOEFL
IELTS
Cambridge PET
Cambridge FCE
Cambridge CAE
Cambridge CPE