TOEFL

0
1284

TOEFL iBT Informacje ogólne

Dlaczego warto zdawać egzamin TOEFL?

Egzamin TOEFL jest warunkiem przyjęcia na większość uczelni anglojęzycznych na świecie (np. USA, Kanada, Wielka Brytania, kraje Unii Europejskiej),
TOEFL jest honorowany przez firmy zachodnie działające w Polsce
TOEFL jest wymagany od osób , które zamierzają podjąć zatrudnienie w krajach anglojęzycznych, a w szczególności w USA i Kanadzie
Wyniki TOEFL są uznawane jako potwierdzenie poziomu językowego kandydata przez instytucje międzynarodowe, rządowe oraz programy stypendialne.
TOEFL jest podstawą zaliczenia lektoratów na wyższych uczelniach

TOEFL – Test of English as a Foreign Language

Obecnie egzamin TOEFL przeprowadzany jest w wersji internetowej TOEFL iBT i po raz pierwszy w historii zawiera część ustną – Speaking

TOEFL iBT sprawdza umiejętność komunikowania się w języku angielskim w kontekście akademickim przy użyciu 4 kluczowych umiejętności językowych:

  • czytanie – sprawdza umiejętność rozumienia tekstów akademickich,
  • rozumienie ze słuchu – sprawdza umiejętność rozumienia języka,
    angielskiego używanego na wyższych uczelniach,
  • mówienie – sprawdza umiejętność wypowiadania się w języku angielskim,
  • pisanie – sprawdza umiejętność pisania w sposób przyjęty na uczelniach wyższych.

Niektóre z zadań sprawdzają zintegrowane umiejętności językowe tj. wymagają od kandydatów wykorzystania kilku umiejętności jednocześnie np. czytanie, słuchanie i udzielanie ustnej odpowiedzi, słuchanie i udzielanie ustnych odpowiedzi na pytania, lub czytanie, słuchanie i odpowiedź pisemna na pytanie

Dzięki internetowej rejestracji i podawaniu o­nline informacji o uzyskanej liczbie punktów kandydaci mają łatwiejszy dostęp do egzaminu.

ORGANIZACJA EGZAMINU TOEFL iBT:

 

TOEFL iBT odbywa się w wyznaczonych sesjach egzaminacyjnych (30-40 razy w roku) w piątki, soboty i niektóre niedziele.
Szkoła Języków Obcych TFLS jest, autoryzowanym przez ETS, Centrum Egzaminacyjnym TOEFL iBT i posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminu TOEFL iBT.

TOEFL iBT – Struktura Egzaminu

Od 2006 r. egzamin TOEFL zawiera element Speaking, gdzie zdający ma za zadanie odpowiedzieć na 6 pytań. TOEFL iBT jest testem wszystkich czterech umiejętności językowych. Ilość pytań w całym egzaminie i czas trwania przedstawia się następująco:

Sekcje egzaminu

Czas trwania

Liczba pytań

Czytanie

60-100 minut

36-70

Słuchanie

60-90 minut

34-51

Przerwa

10 minut

Mówienie

20 minut

6 zadań

Pisanie

50 minut

2 zadania

Skala punktacji egzaminu:

Sekcje egzaminu

Skala punktacji

Czytanie

0-30

Słuchanie

0-30

Mówienie

0-30

Pisanie

0-30

SUMA

0-120

 

Rejestracja na egzamin

Na egzamin TOEFL można zarejestrować się w następujący sposób:
przez internet (płatność kartą płatniczą)
telefonicznie (płatność kartą
  płatniczą); przed rozmową
  telefoniczną należy wypełnić formularz 
– pocztą (płatność kartą płatniczą lub czekiem
  bankierskim) porzez wysłanie specjalnej
  karty zgłoszeniowej, która można
  otrzymać w biurze TFLS przy ul. Boduena 4
  w Warszawie.
Opłata za egzamin wynosi USD 155.

 Rejestracja na egzamin TOEFL iBT

 

Daty egzaminu TOEFL iBT

Daty egzaminu TOEFL iBT w 20014 r. – Kliknij tutaj

Żródło: TFLS