Zaimki dzierżawcze

0
1520
Angielski_Online_Gramar
Formy dzierżawcze występują w języku angielskim samodzielnie – zaimki dzierżawcze (Possessive Pronouns), lub z rzeczownikiem – określniki dzierżawcze (Possessive Determiners).

Oto ich pełna lista:

Określniki dzierżawcze Zaimki dzierżawcze
(Possessive Detreminers) (Possessive Pronouns)
my (mój, moja, moje) mine
your (twój, twoja, twoje) yours
his (jego) his
her (jej) her
its (tego) its
our (nasz, nasza, nasze) ours
your (wasz, wasza, wasze) yours
their (ich) theirs