Zdania czasowe

0
4581

WHEN/AS –kiedy

WHILE-podczas gdy
TILL/UNTIL-do/aż do

BY THE TIME-do czasu gdy

AFTER-po (tym)
BEFORE-zanim
AS SOON AS-jak/gdy tylko
AS LONG AS-tak długo jak

 

(1) ***Jeśli zdanie czasowe odnosi się do PRZYSZŁOŚCI, używamy czasu TERAŻNIEJSZEGO
-You must wait till the meeting ends.
-I will remember you as long as I live.
-When it gets warmer I will go to the country.

(2) ***Jeśli mówimy o dwu czynnościach trwających równolegle w czasie PRZESZŁYM, a jedna z tych czynności była krótsza, to czynność krótszą wyrażamy czasem przeszłym prostym (past simple) a czynność dłuższą czasem przeszłym ciągłym (past continuous)
-He came when I was playing the piano.
-She dropped the cup when she was walking to the kitchen.

(3) ***Jeśli dwie czynności trwały w przeszłości przez pewien czas jednocześnie, to obie te czynności wyrażamy czasem przeszłym ciągłym (past continuous) a zdania łączymy spójnikiem WHILE
While we were talking he was doing his homework.
-My mum was cooking dinner while my dad was reading a newspaper.

(4) ***Jeśli chcemy powiedzieć, że jaka czynność trwała/wydarzyła się przed inną czynnością przeszłą, to czynność wcześniejszą wyrażamy czasem zaprzeszłym (past perfect), a czynność późniejszą czasem przeszłym prostym (past simple)
-He bought the car after he had earned a lot of money.
Before he came they had already eaten all the cake.