Egzaminy LCCI

0
1124

 

LCCILONDON CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY INTERNATIONAL QUALIFICATIONS

Londyńska Izba Przemysłowo-Handlowa organizuje egzaminy od ponad 100 lat jako odpowiedź na zapotrzebowanie społeczności biznesu, która potrzebuje wiarygodnych świadectw potwierdzających profesjonalną znajomość dziedzin zawodowych i języków obcych. Organizacja funkcjonuje w ponad 86 krajach świata, współpracując z siecią ponad 8000 Centrów Egzaminacyjnych.

Egzaminy LCCI spełniają wymagania stawiane przez Common European Framework of Reference Rady Europy, zwracając uwagę na „użycie języka” jako istotny aspekt jego praktycznej znajomości.

 

Certyfikaty LCCI są uznawane przez pracodawców, instytucje handlowe i finansowe oraz uniwersytety i inne szkoły wyższe za dowód znajomości zawodowego języka angielskiego na całym świecie. W Polsce zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów egzaminy LCCI spełniają wymogi postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służb cywilnych.

LCCI oferuje cały pakiet kwalifikacji o kluczowym znaczeniu dla biznesu w ramach jednego ośrodka szkoleń, począwszy od kursów języka angielskiego, informatycznych, rachunkowości, kończąc na kursach dla sekretarek, asystentek szefa oraz dla kadry kierowniczej.

Najczęściej wybieranym egzaminem jest English for Business – egzamin będący furtką do zagranicznych uczelni i pracy w międzynarodowych korporacjach. Egzamin EFB zdaje się w formie pisemnej. Jego celem jest sprawdzenie umiejętności rozumienia i posługiwania się językiem angielskim w piśmie w sprawach dotyczących biznesu. Każdy kandydat może dodatkowo podejść do egzaminu ustnego, który może potwierdzić umiejętność komunikowania się kandydatów w biznesowym języku angielskim. EFB dostępny jest na 5-ciu poziomach zaawansowania. Egzaminy odbywają się w terminach ustalonych sesji – w tym samym dniu na całym świecie (3 sesje w roku), a także w dowolnym terminie na specjalne życzenie kandydata.

Popularnym wśród studentów jest również egzamin Spoken English for Industry and Commerce (SEFIC), dostępny również na 5-ciu poziomach zaawansowania. Sprawdza on umiejętność kandydata w sprawnym komunikowaniu się w różnych sytuacjach biznesowych. Umiejętności te ocenia się podczas luźnej rozmowy lub zaimprowizowanej scenki rodzajowej w czasie której sprawdzane są umiejętności językowe kandydata i znajomość specjalistycznego słownictwa.

Nauczyciele biznesowego angielskiego mogą potwierdzić swoje kompetencje certyfikatem: Further Certificate for Teachers of Business English (FTBE). Stanowi on świetne uzupełnienie kwalifikacji nauczycieli języka angielskiego i zapewnia kandydatom wprowadzenie do metodologii i materiałów używanych do nauki angielskiego w wiodących brytyjskich instytucjach.

Inne popularne egzaminy LCCI to:

English Language Skills Assessment ELSA – umożliwia szybką ocenę poziomu znajomości języka angielskiego.

Financial Qualifications – sprawdza umiejętność posługiwania się językiem angielskim oraz praktyczną znajomość świata finansów spełniając normy IAS – Intarnational Accounting Standarts.

Oraz wiele innych certyfikatów potwierdzających kompetencje kandydatów w dziedzinach związanych z Business English.