Zawody – Jobs

0
1292

słownictwo angielskie - zawody

administrator domu housekeeper
adwokat attorney
agent nieruchomości estate agent
agronom agronomist
aktor actor
aktorka actress
aptekarz pharmacist
architekt architect
artysta artist
bibliotekarz librarian
biolog biologist
chemik chemist
chirurg surgeon
cieśla carpenter
cukiernik confectioner
dekorator wnętrz interior decorator
dentysta dentist
doker docker
dozorca caretaker
drukarz printer
drwal lumberjack
dyrygent conductor
dziennikarz journalist
ekolog ecologist
ekonomista economist
elektronik electronics specialist
elektryk electrician
emeryt pensioner
fizyk physicist
fotograf photographer
fryzjer damski hair dresser
geodeta geodesist
geograf geographer
geolog geologist
goniec messenger-boy
goniec sklepowy delivery boy
gospodyni domowa housewife
górnik miner
górnik naftowy oil exploiter
grabarz gravedigger
historyk historian
hydraulik plumber
informatyk computer specialist, information technology specialist, IT specialist
inżynier engineer
inżynier elektryk electrical engineer
językoznawca linguist
kasjer cashier
kierowca autobusu bus driver
kierowca ciężarówki lorry driver
kolejarz railwayman
kompozytor composer
konduktor train conductor
kosmetyczka beautician
kowal blacksmith
krawcowa damska dress maker
krawiec tailor
kreślarz draftsman
księgowy accountant
kucharz cook
kurier dispatch rider
kwiaciarka florist
kwalifikacje qualifications
lekarz doctor
leśnik forester
listonosz postman
magazynier storeman, warehouseman
makler stockbroker
marynarz sailor
matematyk mathematician
mechanik mechanic
metalurg metallurgist
młynarz miller
motorniczy train-driver
murarz brick-layer
muzyk musician
nauczyciel teacher
oborowy cattle man
opiekunka dla dziecka babysitter
pasterz shepherd
pedikiurzystka chiropodist
personel/kadra staff, personnel
pianista pianist
piekarz baker
pielęgniarka nurse
pilot pilot
pilot wycieczek courier
piosenkarz singer
pisarz writer
policjant policeman
polityk politician
położna midwife
pomoc domowa home-help
posada post, position
pracownik naukowy scientific worker
pracownik umysłowy office worker
prawnik lawyer
prezenter TV TV announcer
profesja profession
przewodnik guide
radiotechnik radiotechnician
ratownik (na basenie, plaży) lifeguard
recepcjonistka receptionist
redaktor editor
reżyser director
robotnik worker
rolnik farmer
rybak fisherman
rzeźbiarz sculptor
rzeźnik butcher
sanitariusz orderly
sekretarka secretary
sędzia judge
siła robocza workforce
skrzypek violinist
spiker radiowy radio announcer
sprzątacz cleaner
sprzedawca sales assistant
stewardessa air hostess
stolarz carpenter
strażak fireman
strażnik guard
strażnik więzienny jailer
stróż nocny night watchman
szatniarz cloakroom attendant
szef kuchni chef
szewc shoemaker
szklarz glazier
szofer chauffeur
ślusarz fitter
ślusarz precyzyjny locksmith
śmieciarz dustman
taksówkarz taxi driver
technik technician
telefonistka telephone operator
tkacz weaver
tłumacz translator (pisma), interpreter (mowy)
tłumacz przysięgły sworn translator
tokarz turner
traktorzysta tractor man
uczeń zawodu/terminator apprentice
urzędnik clerk
weterynarz veterinary surgeon, vet
woźny janitor
wykładowca lecturer
załoga crew
zamiatacz ulic street cleaner
zawód trade, occupation, job
zegarmistrz watchmaker
zoolog zoologist
zootechnik zootechnician
żołnierz solider