CAE – Informacje ogólne

0
751

Uznawalność

 • CAE jest uznawanym na całym świecie egzaminem z języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.
 • CAE jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na prawach dawnego egzaminu państwowego z języka angielskiego.
 • CAE jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako dowód znajomości języka angielskiego wymaganej od pracowników polskiej służby cywilnej.
 • CAE jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od przewodników wycieczek.
 • CAE jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od osób pragnących przekwalifikować się na nauczycieli angielskiego.
 • CAE cieszy się szerokim uznaniem w handlu i przemyśle na całym świecie.
 • CAE jest honorowany przez wiele uniwersytetów oraz innych instytucji oświatowych jako dowód znajomości języka będący warunkiem rozpoczęcia nauki.
 • Dyplom CAE, podobnie jak dyplom ukończenia szkoły, jest ważny bezterminowo.
 • Przygotowanie do CAE wymaga ok. 750-800 godzin nauki języka angielskiego.

 

Kiedy odbywa się egzamin?

W Polsce organizowane są trzy  sesje egzaminacyjne CAE:
 • sesja wiosenna (marzec)
 • sesja letnia (maj – czerwiec)
 • sesja zimowa (listopad – grudzień)
Terminy egzaminów w 2008
 

W sesji wiosennej 2008 egzamin odbędzie się:

Części pisemne (Paper 1, 2 & 3):

 • 8 marca

Części ustna i ze słuchu (Paper 4 & 5):

 • od 1 do 16 marca

W sesji letniej 2008 egzamin odbędzie się:

Części pisemne (Paper 1, 2 & 3):

 • 11 czerwca

Części ustna i ze słuchu (Paper 4 & 5):

 • od 17 maja do 22 czerwca

W sesji zimowej 2008 egzamin odbędzie się:

Części pisemne (Paper 1, 2 & 3):

 • 10 grudnia

Części ustna i ze słuchu (Paper 4 & 5):

 • od 14 listopada do 14 grudnia

 

Z czego składa się egzamin?

Egzamin składa się z 5 części:

Czytanie (Reading) (1 godz. 15 min; 40 punktów)

Czytanie składa się z czterech zadań. Mogą to być ćwiczenia, takie jak test wielokrotnego wyboru lub dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu. Każdy z czterech tekstów ma około 650-750 słów. Są to teksty typu opisowego, narracyjnego, porady/instrukcje, teksty o charakterze informacyjnym, perswazyjnym, opinie/komentarze oraz teksty twórcze/dziennikarskie.

Pisanie (Writing) (2 godz.; 40 punktów)

Pisanie składa się z dwóch części. Pierwsza to jedno zadanie obowiązkowe (lub kilka zadań), natomiast w drugiej kandydat musi wybrać jedno z czterech zadań. Każdy z tekstów powinien mieć nie więcej niż 250 słów. Zadania w tej części to: listy oficjalne i nieoficjalne, notatki, sprawozdania, artykuły, instrukcje, wskazówki i recenzje. Oba zadania wymagają przeczytania znacznej ilości informacji. W egzaminie CAE nie ma listy lektur.

Zastosowanie struktur językowych (English in Use) (1 godz. 30 min; 40 punktów)

Zastosowanie struktur językowych składa się z trzech części (w sumie 6 zadań). Zadania do wykonania w tej części to: test wielokrotnego wyboru, uzupełnianie brakujących wyrazów, poprawianie błędów i tworzenie wyrazów pochodnych, uzupełnianie brakujących wyrazów w tekście napisanym w innym stylu i uzupełnianie brakujących fragmentów zdań.

Rozumienie ze słuchu (Listening) (ok. 45 min; 40 punktów)

Rozumienie ze słuchu składa się z czterech części. W drugiej części tekst odtwarzany jest tylko jeden raz. Teksty 1, 3 i 4 odtwarzane są dwukrotnie. Zadania do wykonania w tej części to np. wypełnianie formularzy, robienie notatek, dopasowywanie odpowiedzi do fragmentów tekstu, testy wielokrotnego wyboru i uzupełnianie zdań. Teksty wykorzystane w tej części to m.in. wiadomości na automatycznej sekretarce, audycje radiowe, przemówienia, ogłoszenia, wykłady itp. W nagraniach wykorzystane są różne rodzaje akcentów.

Mówienie (Speaking) (ok. 15 min; 40 punktów)

W tej części egzaminu standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów. Mówienie składa się z czterech części. W pierwszej kandydaci rozmawiają o sobie, swoim domu, rodzinie, szkole, pracy, planach na przyszłość itp. W drugiej części każdy z nich omawia zestaw zdjęć, w trzeciej kandydaci wspólnie wykonują zadanie, a w czwartej dyskutują na zadany temat z egzaminatorem.

 

Jaka jest skala ocen?

 

W CAE są trzy oceny pozytywne: A, B i C, oraz dwie oceny negatywne: D i E.

Kandydat musi zdobyć około 60% wszystkich punktów, żeby zdać egzamin na ocenę C. Nie jest określona minimalna liczba punktów wymagana do zaliczenia poszczególnych części egzaminu.

Ustna część egzaminu CAE jest oceniana w Polsce przez doświadczonych, starannie przeszkolonych egzaminatorów. Wszystkie części pisemne są oceniane w Wielkiej Brytanii. Z tego powodu czas oczekiwania na wyniki egzaminu wynosi około 2,5 miesiąca. Następnie kandydaci, którzy wykazali się wymaganą znajomością angielskiego otrzymują certyfikaty z University of Cambridge ESOL Examinations

 

Jak przygotować się do egzaminu CAE?

 

Kurs przygotowawczy nie jest warunkiem przystąpienia do egzaminu CAE, jednak przygotowanie pod okiem doświadczonego nauczyciela może być bardzo pomocne. Większość księgarń w Polsce oferuje szeroki wybór podręczników przygotowujących do CAE.

 

wyniki CAE zima 2004