B2 First FCE – Informacje ogólne

0
792

Uznawalność

 • FCE jest jednym z najpopularniejszych na świecie międzynarodowych egzaminów z języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym.
 • FCE jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na prawach dawnego egzaminu państwowego z języka angielskiego.
 • FCE jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako dowód znajomości języka angielskiego wymaganej od pracowników polskiej służby cywilnej.
 • FCE jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od przewodników wycieczek.
 • FCE cieszy się szerokim uznaniem w handlu i przemyśle na całym świecie.
 • FCE jest honorowany przez wiele uniwersytetów oraz innych instytucji oświatowych jako dowód znajomości języka będący warunkiem rozpoczęcia nauki.
 • Przygotowanie do FCE wymaga ok. 600-650 godzin nauki języka angielskiego.
 • Dyplom FCE, podobnie jak dyplom ukończenia szkoły, jest ważny bezterminowo.

Kiedy odbywa się egzamin?

W Polsce organizowane są trzy  sesje egzaminacyjne FCE:

 • sesja wiosenna (marzec)
 • sesja letnia (maj – czerwiec)
 • sesja zimowa (listopad – grudzień)
Terminy egzaminów w 2008

 W sesji wiosennej 2008 egzamin odbędzie się:

Części pisemne (Paper 1, 2 & 3):

 • 8 marca

Części ustna i ze słuchu (Paper 4 & 5):

 • od 1 do 16 marca

W sesji letniej 2008 egzamin odbędzie się:

Części pisemne (Paper 1, 2 & 3):

 • 10 czerwca (tylko w Warszawie i Krakowie)
 • 14 czerwca

Części ustna i ze słuchu (Paper 4 & 5):

 • od 17 maja do 22 czerwca

W sesji zimowej 2008 egzamin odbędzie się:

Części pisemne (Paper 1, 2 & 3):

 • 6 grudnia
 • 9 grudnia (tylko w Warszawie i Krakowie)

Części ustna i ze słuchu (Paper 4 & 5):

 • od 14 listopada do 14 grudnia

Z czego składa się egzamin?

Egzamin składa się z 5 części:

Czytanie (Reading) (1 godz. 15 min; 40 punktów)

Czytanie składa się z czterech zadań. Mogą to być ćwiczenia, takie jak test wielokrotnego wyboru, uzupełnianie brakujących wyrazów lub dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu. Każdy z czterech tekstów ma około 350-700 słów. Mogą to być ogłoszenia, korespondencja, literatura piękna, materiały informacyjne (np. broszury, przewodniki, instrukcje obsługi, itp.), wiadomości, artykuły z gazet i czasopism oraz sprawozdania.

Pisanie (Writing) (1godz. 30 min; 40 punktów)

Pisanie składa się z dwóch części. Pierwsza to zadanie obowiązkowe, natomiast w drugiej kandydat musi wybrać jedno z czterech zadań. Teksty nie powinny przekraczać 120 – 180 słów. W pierwszej części należy napisać list będący odpowiedzią na opisaną sytuację, a w drugiej do wyboru: artykuł, list, sprawozdanie, tekst dyskursywny lub narracyjny bądź opisowy. Spośród czterech zadań w drugiej części można wybrać temat oparty na książce z listy lektur (lektura książek nie jest obowiązkowa).

Zestaw lektur na sesje Wiosna i Lato 2008 to:

 • Arthur C Clarke, 2001: A Space Odyssey (Penguin Readers or any other edition)*
 • Richard Prescott, Officially Dead (Heinemann ELT) *
 • Jules Verne, Round the World in Eighty Days (Penguin)
 • Charles Dickens, Great Expectations (Macmillan)
 • Geston Leroux, The Phantom of the Opera (Penguin)

Lektury zaznaczone * były także na liście z 2007 roku.

Zastosowanie struktur językowych (Use of English) (1 godz. 15 min; 40 punktów)
Zastosowanie struktur językowych składa się z pięciu części. Zadania do wykonania w tej części to: test wielokrotnego wyboru, uzupełnianie brakujących wyrazów spośród podanych możliwości, uzupełnianie brakujących wyrazów, przekształcanie wyrazów, poprawianie błędów i tworzenie wyrazów pochodnych.
Rozumienie ze słuchu (Listening) (ok. 40 min; 40 punktów)
Rozumienie ze słuchu składa się z czterech części. Każdy tekst jest odtwarzany dwukrotnie. Mogą to być np. wiadomości telefoniczne, relacje, instrukcje, wykłady, wiadomości, ogłoszenia, przemówienia, opowiadania itp. W nagraniach wykorzystane są różne rodzaje akcentów.
Mówienie (Speaking) (ok. 14 min; 40 punktów)

W tej części egzaminu standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów. Mówienie składa się z czterech części. W pierwszej kandydaci rozmawiają z egzaminatorem a także przedstawiają się sobie nawzajem i rozmawiają o swoim domu, rodzinie, szkole, pracy, planach na przyszłość itp. W drugiej części każdy z nich omawia zestaw zdjęć, w trzeciej wspólnie wykonują zadanie, a w czwartej dyskutują z egzaminatorem na zadany temat.

Jaka jest skala ocen?

W przypadku egzaminu FCE są trzy oceny pozytywne: A, B i C oraz dwie oceny negatywne: D i E.

Kandydat musi zdobyć około 60% wszystkich punktów, żeby zdać egzamin na ocenę C. Nie jest określona minimalna liczba punktów wymagana do zaliczenia poszczególnych części egzaminu.

Ustna część egzaminu FCE jest oceniana w Polsce przez doświadczonych, starannie przeszkolonych egzaminatorów. Wszystkie części pisemne są oceniane w Wielkiej Brytanii. Z tego powodu czas oczekiwania na wyniki egzaminu wynosi około  2,5 miesiąca. Następnie kandydaci, którzy wykazali się wymaganą znajomością angielskiego otrzymują certyfikaty z University of Cambridge ESOL Examinations.

Jak przygotować się do egzaminu FCE?

Kurs przygotowawczy nie jest warunkiem przystąpienia do egzaminu FCE, jednak przygotowanie pod okiem doświadczonego nauczyciela może być bardzo pomocne. Większość księgarń w Polsce oferuje szeroki wybór podręczników przygotowujących do FCE.
FCE wyniki zima 2004