CPE – informacje ogólne

0
687

Uznawalność

 

 • CPE jest uznawanym na całym świecie egzaminem z języka angielskiego na wysokim poziomie zaawansowania.
 • CPE jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na prawach dawnego egzaminu państwowego z języka angielskiego.
 • CPE jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako dowód znajomości języka angielskiego wymaganej od pracowników polskiej służby cywilnej.
 • CPE jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od przewodników wycieczek.
 • CPE jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od osób pragnących przekwalifikować się na nauczycieli angielskiego.
 • CPE jest honorowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych jako dokument świadczący o znajomości języka angielskiego wymaganej od pracowników ministerstwa.
 • CPE cieszy się szerokim uznaniem w handlu i przemyśle na całym świecie.
 • CPE jest honorowany przez wiele uniwersytetów oraz innych instytucji oświatowych jako dowód znajomości języka będący warunkiem rozpoczęcia nauki.
 • Dyplom CPE, podobnie jak dyplom ukończenia szkoły, jest ważny bezterminowo.

 

Kiedy odbywa się egzamin?

 

W Polsce organizowane są dwie sesje egzaminacyjne CPE: sesja letnia (maj – czerwiec) i zimowa (listopad – grudzień).

W sesji wiosennej 2008 egzamin CPE nie odbywa się.


W sesji letniej 2008 egzamin odbędzie się:

Części pisemne (Paper 1, 2 & 3):

 • 12 czerwca

Części ustna i ze słuchu (Paper 4 & 5):

 • od 17 maja do 22 czerwca

W sesji zimowej 2008 egzamin odbędzie się:

Części pisemne (Paper 1, 2 & 3):

 • 11 grudnia

Części ustna i ze słuchu (Paper 4 & 5):

 • od 14 listopada do 14 grudnia

 

Z czego składa się egzamin?

 

Egzamin składa się z 5 części:

 

Czytanie (Reading) (1 godz. 30 min; 40 punktów)

 

Czytanie składa się z czterech zadań, takich jak test wielokrotnego wyboru czy uzupełnianie brakujących wyrazów w tekście.

 

Pisanie (Writing) (2 godz.; 40 punktów)

 

W tej części kandydat musi napisać dwa wypracowania, każde na 300 – 350 słów. Pierwsze zadanie jest obowiązkowe (polega na napisaniu artykułu, wypracowania, listu lub oferty). W drugim zadaniu są cztery tematy do wyboru. Jeden z nich oparty jest na lekturze jednej z trzech książek z listy nieobowiązkowych lektur.

Zestaw lektur w roku 2008 to:

 • Michelle Magorian, Goodnight Mister Tom *
 • Tobias Hill, The Cryptographer *
 • Tracy Chavalier, Girl with a Pearl Earring

Lektury zaznaczone * były także na liście z 2007 roku.

 
Zastosowanie struktur językowych (Use of English) (1 godz. 30 min; 40 punktów)

 

Zastosowanie struktur językowych składa się z pięciu części. Zadania do wykonania w tej części to: uzupełnianie brakujących wyrazów, tworzenie wyrazów pochodnych, uzupełnianie brakującego wyrazu wspólnego dla kilku zdań, przekształcanie zdań, pytania sprawdzające rozumienie tekstu oraz pisanie streszczeń.

 

Rozumienie ze słuchu (Listening) (ok. 40 min; 40 punktów)

 

Rozumienie ze słuchu składa się z czterech części. Każdy tekst jest odtwarzany dwukrotnie. Zadania do wykonania w tej części to: dopasowywanie fragmentów wypowiedzi do mówiącego, test wielokrotnego wyboru i uzupełnianie zdań.

 

Mówienie (Speaking) (ok. 19 min; 40 punktów)

 

W tej części egzaminu standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów. Mówienie składa się z trzech części. Pierwsza to towarzyska rozmowa każdego z kandydatów z egzaminatorem na tematy ogólne. W drugiej części kandydaci rozmawiają ze soba na temat przedstawionych im zdjęć, a w trzeciej każdy z kandydatyów otrzymuje temat do przedyskutowania z drugim kandydatem.

 

Jaka jest skala ocen?

 

W przypadku egzaminu CPE są trzy oceny pozytywne: A, B i C, oraz dwie oceny negatywne: D i E.

 

Kandydat musi zdobyć około 60% wszystkich punktów, żeby zdać egzamin na ocenę C. Nie jest określona minimalna liczba punktów wymagana do zaliczenia poszczególnych części egzaminu.

 

Ustna część egzaminu CPE jest oceniana w Polsce przez doświadczonych, starannie przeszkolonych egzaminatorów. Wszystkie części pisemne są oceniane w Wielkiej Brytanii. Z tego powodu czas oczekiwania na wyniki egzaminu wynosi około 2,5 miesiąca. Następnie kandydaci, którzy wykazali się wymaganą znajomością angielskiego otrzymują certyfikaty z University of Cambridge ESOL Examinations.

 

Jak przygotować się do egzaminu CPE?

 

Kurs przygotowawczy nie jest warunkiem przystąpienia do egzaminu CPE, jednak przygotowanie pod okiem doświadczonego nauczyciela może być bardzo pomocne. Większość księgarń w Polsce oferuje szeroki wybór podręczników przygotowujących do CPE.

CPE wyniki zima 2004