Egzaminy z British Council

0
808

Brytyjskie certyfikaty językowe oraz profesjonalne
oferowane przez British Council

Najpopularniejsze egzaminy Uniwersytetu Cambridge:

· Key English Test (KET) – poziom podstawowy

link do przykładowych testów: http://www.cambridgeesol.org/resources/learner/index.html

· Preliminary English Test (PET) – poziom ponadpodstawowy

link do przykładowych testów: http://www.cambridgeesol.org/resources/learner/index.html

· First Certificate in English (FCE) – poziom średniozaawansowany

link do przykładowych testów: http://www.cambridgeesol.org/support/dloads/ums.cfm

· Certificate in Advanced English (CAE) – poziom zaawansowany

link do przykładowych testów: http://www.cambridgeesol.org/support/dloads/ums.cfm

· Certificate of Proficiency in English(CPE) – poziom biegłości językowej

link do przykładowych testów: http://www.cambridgeesol.org/support/dloads/ums.cfm


Egzaminy biznesowe:

Egzaminy Cambridge Business English Certificates poświadczają kompetencje językowe osób, które pragną posługiwać się językiem angielskim w dziedzinie międzynarodowego biznesu. Egzaminy oceniają zdolność posługiwania się językiem angielskim w szerokim zakresie sytuacji zawodowych, takich jak organizowanie spotkań i zebrań, prowadzenie korespondencji, operowanie informacjami na temat zagadnień związanych z działalnością firmy, a także umiejętności zdobywania i udzielania informacji na temat produktów i usług, obsługi klientów, rozmów na tematy finansowe etc. Egzamin jest dostępny na trzech poziomach:

· Business English Certificate (BEC) Preliminary – poziom podstawowy

link do przykładowych testów: http://www.cambridgeesol.org/support/dloads/bus.cfm

· Business English Certificate (BEC) Vantage – poziom średniozaawansowany

link do przykładowych testów: http://www.cambridgeesol.org/support/dloads/bus.cfm

· Business English Certificate (BEC) Higher – poziom zaawansowany

link do przykładowych testów: http://www.cambridgeesol.org/support/dloads/bus.cfm

 

Egzamin dla chcących studiować lub pracować za granicą:

· International English Language Testing System (IELTS) jest skierowany do osób, które muszą udokumentować znajomość języka angielskiego, aby móc studiować lub pracować w krajach, gdzie język angielski jest powszechnie używany. IELTS jest uznawany przez uniwersytety w krajach anglojęzycznych (m.in. ponad 180 uniwersytetów w Wielkiej Brytanii i ponad 170 uniwersytetów w USA), ale także w krajach nieanglojęzycznych. Egzamin ten jest również przeznaczony dla osób ubiegających się o wizę emigracyjną do Australii, Nowej Zelandii i Kanady. IELTS jest uznawany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (od 7 punktów) i Urząd Służby Cywilnej (od 6 punktów) jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników tych instytucji.

link do przykładowych testów: http://www.ielts.org/candidates/testpreparation/

 

 

Egzamin z języka prawniczego:

Test of Legal English Skills jest egzaminem językowym, opracowanym przez instytut Global Legal English, skierowanym do prawników oraz studentów prawa. Ocenia znajomość języka angielskiego pod kątem posługiwania się językiem prawniczym używanym w światowym handlu, pisania oficjalnych listów oraz komunikacji przy pomocy poczty elektronicznej, tworzenia dokumentów prawnych, czytania złożonej dokumentacji, posługiwania się językiem negocjacji, poprawnego stosowania struktur gramatycznych. Jest dostępny na dwóch poziomach:

· Test of Legal English Skills (TOLES) Foundation – poziom średniozaawansowany

link do przykładowych testów: http://www.toles.co.uk/english%20_for_law_exam_fspl.html

· Test of Legal English Skills (TOLES) Advanced – poziom zaawansowany

link do przykładowych testów: http://www.toles.co.uk/english_for_law_exam_aspl.html

 

Egzaminy profesjonalne

Cambridge International Diplomas to międzynarodowe egzaminy zawodowe, sprawdzające umiejętności w następujących dziedzinach: obsługa komputera, biznes, obsługa biura, turystyka.

· Cambridge International Diploma in IT Skills

link do przykładowych testów: http://www.cie.org.uk/CIE/WebSite/qualificationsandawardshub/sctawards/syllabusandresources/syllabusandresources.jsp?oid=9649

· Cambridge International Diploma in ICT

link do przykładowych testów: http://www.cie.org.uk/CIE/WebSite/qualificationsandawardshub/sctawards/syllabusandresources/syllabusandresources.jsp?oid=9653

· Cambridge International Diploma in Business

link do przykładowych testów: http://www.cie.org.uk/CIE/WebSite/qualificationsandawardshub/sctawards/syllabusandresources/syllabusandresources.jsp?oid=9637

· Cambridge International Diploma in Office Administration

link do przykładowych testów: http://www.cie.org.uk/CIE/WebSite/qualificationsandawardshub/sctawards/syllabusandresources/syllabusandresources.jsp?oid=9554

· Cambridge International Diploma in Travel and Tourism

link do przykładowych testów: http://www.cie.org.uk/CIE/WebSite/qualificationsandawardshub/sctawards/syllabusandresources/syllabusandresources.jsp?oid=9642

 

Egzaminy dla najmłodszych:

Cambridge Young Learners Examinations to testy przeznaczone do kompleksowej oceny znajomości języka angielskiego uczniów w wieku od 7 do 12 lat. Dostępne są na trzech poziomach zaawansowania:

· Cambridge Young Learners Examinations (YLE) – Starters

link do przykładowych testów: http://www.cambridgeesol.org/support/dloads/yle.cfm

· Cambridge Young Learners Examinations (YLE) – Movers

link do przykładowych testów: http://www.cambridgeesol.org/support/dloads/yle.cfm

· Cambridge Young Learners Examinations (YLE) – Flyers

link do przykładowych testów: http://www.cambridgeesol.org/support/dloads/yle.cfm

 

Certyfikaty brytyjskie a poziomy Rady Europy (Council of Europe)

 

Egzaminy Cambridge znajdują się na liście Rady Europy (Council of Europe), która jest międzynarodową organizacją z siedzibą w Strasburgu. Główną rolą Rady Europy jest praca na rzecz umacniania demokracji, praw człowieka i przestrzegania przepisów prawa. Rada Europy jest również zaangażowana w umacnianie dziedzictwa kulturowego Europy oraz wspieranie edukacyjnych zadań jakie stoją przed Europy w dniu dzisiejszym. Rada Europy opracowała ramowy zestaw umiejętności, pozwalających określić poziom znajomości języka obcego.

 

Poziomy

Rady Europy

Certyfikaty

Posiadacze certyfikatów na danym poziomie potrafią:

C2

· CPE

· IELTS (8-9 pkt.)

® zrozumieć bez wysiłku wszystko co słyszą lub czytają,

® streścić w sposób zwięzły i spójny przeczytany tekst i przedstawić argumenty czy problemy w nim zawarte,

® przedstawić niuanse zawarte nawet w skomplikowanym tekście,

® wypowiedzieć się spontanicznie, bardzo płynnie i precyzyjnie.

* Jest to poziom znajomości języka angielskiego równy native speakerom.

C1

· CAE

· BEC Higher

· TOLES Advanced

· IELTS (6-7 pkt.)

® zrozumieć długie i trudne teksty oraz przedstawić ukryte w nich podteksty,

® wypowiedzieć się spontanicznie i biegle, nie zastanawiając się nad doborem słów,

® posługiwać się językiem skutecznie oraz swobodnie w życiu zawodowym, prywatnym, na studiach,

® budować wypowiedzi jasne, o przejrzystej strukturze – nawet na tematy złożone.

* Jest to zaawansowany poziom znajomości języka.

B2

· FCE

· BEC Vantage

· TOLES Foundation

· IELTS

® zrozumieć zasadnicze aspekty problemów konkretnych lub abstrakcyjnych przedstawionych w tekstach złożonych, w tym dyskusję specjalistyczną dotyczącą własnej tematyki zawodowej,

® rozmawiać z innymi na tyle swobodnie, że rozmowa z rdzennym użytkownikiem języka jest wolna od napięć tak przypadku jednej jak i drugiej strony,

® wyrazić się w sposób jasny i szczegółowy na wiele tematów,

® wyrazić opinię na dany temat wykazując pozytywne i negatywne strony.

* Jest to poziom średnio zaawansowany.

B1

· PET

· BEC Preliminary

· IELTS

® zrozumieć zasadnicze punkty rozmowy, gdy używany jest język jasny i standardowy, a rozmowa dotyczy spraw znanych i związanych ze szkołą, pracą, czasem wolnym, etc,

® poradzić sobie w większości sytuacji jakie spotyka się w podróży,

® wypowiedzieć się w sposób prosty i zwięzły na tematy z życia codziennego i dotyczące własnych zainteresowań,

® opowiedzieć wydarzenie, przeżycie osobiste,

® wyrazić nadzieję, przedstawić cel,

® przedstawić krótkie uzasadnienie lub wyjaśnienie dotyczące projektu lub pomysłu.

* Jest to poziom ponadpodstawowy.

A2

· KET

· IELTS

· YLE Flyers

® zrozumieć pojedyncze zdania lub wyrażenia często używane i związane z życiem codziennym,

® porozumieć się w sprawie wykonywania prostych, codziennych zadań wymagających jedynie bezpośredniej i prostej wymiany informacji na znany temat,

® opisać za pomocą prostych wyrazów swoje wykształcenie, bezpośrednie otoczenie,

® wypowiadać się na tematy związane z niezbędnymi potrzebami.

* Jest to poziom podstawowy.

 

Dlaczego warto posiadać certyfikat?

 

· Egzaminy Cambridge są międzynarodowo uznawanymi egzaminami z języka angielskiego.

· Egzaminy Cambridge sprawdzają cztery podstawowe umiejętności językowe: rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie oraz pisanie.

· Certyfikaty są respektowane przez większość anglojęzycznych uczelni i instytucji edukacyjnych na całym świecie przy rekrutacji studentów.

· Certyfikaty są uznawane przez największe, międzynarodowe firmy w Polsce i na świecie przy rekrutacji pracowników na stanowiska wymagające znajomości języka angielskiego.

· Ministerstwo Edukacji Narodowej uznaje egzaminy FCE, CAE i CPE na prawach dawnego egzaminu państwowego z języka angielskiego.

· Ministerstwo Edukacji Narodowej uznaje egzaminy CAE i CPE jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od nauczycieli języka angielskiego. Kandydaci na nauczycieli, posiadający powyższe certyfikaty, muszą ukończyć kurs metodyczny.

· Ministerstwo Spraw Zagranicznych uznaje egzaminy CPE i IELTS (co najmniej 7 punktów) jako dokument świadczący o znajomości języka angielskiego, wymaganej od pracowników ministerstwa.

· Ministerstwo Edukacji Narodowej uznaje egzaminy FCE, CAE, CPE, BEC Vantage, BEC Higher oraz IELTS (co najmniej 6 punktów) jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

· FCE, CAE, CPE, BEC Vantage, BEC Higher oraz IELTS (co najmniej 6 punktów) są honorowane przez Urząd Służby Cywilnej jako dowód znajomości języka angielskiego, wymaganej od pracowników polskiej służby cywilnej.

· IELTS jest wymagany przez ambasady Australii, Nowej Zelandii oraz Kanady od osób, które chcą wyemigrować do tych krajów.

· Cambridge International Diploma in ICT jest honorowany przez The Institute for the Management of Information Systems.

· Cambridge International Diploma in ICT jest uznawany przez uniwersytety w krajach anglosaskich.

· KET, PET, FCE, CAE, CPE oraz BEC są ważne bezterminowo. Wynik egzaminu IELTS jest ważny 2 lata.

 

Rejestracja na egzamin

 

KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC

W Polsce są dwie sesje egzaminacyjne dla egzaminów z grupy głównej: sesja letnia (maj, czerwiec) oraz sesja zimowa (listopad, grudzień). Jedynie KET jest dostępny tylko w sesji letniej. Zapisy na sesję letnią odbywają się na przełomie lutego i marca a na sesję zimową – na przełomie września i października.

 

IELTS

Egzamin jest przeprowadzany 2 razy w miesiącu w biurach British Council w Warszawie i Krakowie. Rejestracja na wybrany termin testu następuje w miarę wolnych miejsc, nie później niż na 7 dni przed datą egzaminu.

 

TOLES

Egzamin jest przeprowadzany kilka razy w roku dla kandydatów indywidualnych oraz dla instytucji. Rejestracji na wybrany termin należy dokonać nie później niż 6 tygodni (kandydaci indywidualni) lub 8 tygodni (kandydaci zapisywani przez instytucje) przed egzaminem.

 

Sekcja Egzaminów British Council

 

tel. (022) 695 59 37

fax. (022) 695 59 30

 

Al. Jerozolimskie 59

00-697 WARSZAWA

tel (012) 428 59 30

fax (012) 428 59 40

 

Rynek Główny 26 / Wiślna 2

31-007 KRAKÓW

 

exams@britishcouncil.pl

www.britishcouncil.pl

 

Ponadto, posiadamy w Polsce 16 ośrodków egzaminacyjnych oraz 5 punktów rejestracyjnych – szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej British Council.

 

Przydatne linki

 

British Council w Polsce www.britishcouncil.pl

Egzaminy profesjonalne www.cie.org.uk

Egzamin dla chcących studiować za granicą www.ielts.org

Egzamin dla studentów prawa www.toles.co.uk

Egzaminy Uniwersytetu Cambridge www.cambridgeesol.org