Manifest Uczącego się Angielskiego Language Learner’s Manifesto

0
1963

Autorem manifestu jest Steve Kaufmann – poliglota znający 10 języków. Manifest ten przedstawia właściwe podejście do nauki angielskiego. Można traktować go jako pozytywną afirmację, która poprzez powtarzanie zacznie pozytywnie wpływać na nasz umysł i pomoże nam szybciej opanować język angielski.

Have you tried to learn another language ? How did it go? Are you still afraid to speak that language? Please study this and repeat it to yourself daily.

I can be FLUENT. My goal is to be FLUENT. My goal is not to be perfect. My goal is just to be FLUENT. I can be FLUENT and still make mistakes.

I need to make a fresh start. I will not think of rules of grammar. I will forget about quizzes and tests. I will forget all the times I made mistakes. I will forget about my native language. I will forget who I am. I will become a new person, speaking a new language. I will have fun with the language. I will focus on enjoying myself. That is how I will learn to become FLUENT. I know I can do it.

I know how I will learn. I will listen often, every day. I will let myself go. I will listen in the morning and listen at night. I will listen and let the language enter my mind. I will choose content that I like to listen to, where the voice is pleasant. I will listen to the sounds and the rhythm of the language. I will listen to the words and the phrases but I will not worry about what I do not understand. I will continue listening and enjoying the language. I will take my listening with me on the bus, on walks and even when I do other chores. Listening will help to make me FLUENT.

I will read what I am listening to. This will help me to understand. Sometimes what I read will be full of words and phrases that I do not know. I will save these and review them regularly. It does not matter that I quickly forget the meaning of these new words and phrase. If I keep listening, reading and reviewing them, they will eventually become a part of me. Sometimes I will read easy content where I know most of the words. I will do this for fun, and because it is helping the language become natural to me. Reading will help me to become FLUENT.

As I continue listening and reading, I will understand more and more of the language, naturally. This gives me a sense of achievement and power, as my brain gets used to the new language. This will encourage me to continue. It is important to continue, with energy and enthusiasm. It takes months to get used to a new language. It takes months to become FLUENT.

I am patient. I do not mind spending the time to become FLUENT in the new language because I enjoy doing it. I know that as I notice more and more words and phrases, I will be able to understand more and more of what I hear and read. If I understand what I hear and read, I will soon be able to speak and write. Until I can understand what I hear and read, I will not be able to speak and write well. But there is no hurry.

Even if I do not understand everything, I can practice repeating what I hear. I can repeat words, imitating the sounds. I can repeat phrases and sentences, imitating the rhythm. I can even read out loud. It does not matter that my pronunciation is not yet natural. Just repeating and reading out loud will help me to hear the sounds of the language and make me more comfortable. Gradually my pronunciation will improve and I will be able to speak with confidence and become FLUENT.

I will never say that I am no good. When I read and listen I will tell myself „nice going”, even if there are always some parts that are not clear. When I try to pronounce the new language and still make mistakes, I will not care. I know that I am improving, naturally. I will always be nice to myself. I will try not to be nervous. If I make a mistake I will say „never mind”. If I forget a word I will say „never mind.” If I have trouble saying what I want to say, I will tell myself ” no problem”. I will continue until I am FLUENT.

I will trust myself. I will be confident. I will treat myself with respect. I just need to keep going, no matter what. The more I listen and read, the more I study my words and phrases, the more I repeat, the more I enjoy the language, the sooner I will be FLUENT . I know I will succeed. I will trust myself and trust the way of The Linguist.

Tłumaczenie

Czy próbowałeś uczyć innego języka? Jak to szło? Czy wciąż obawiasz się mówić tym językiem? Przestudiuj to proszę i powtarzaj do siebie codziennie.

Mogę być biegły. Moim celem jest być biegłym. Moim celem nie jest bycie prefekcyjnym . Moim celem jest tylko być biegłym. Mogę być biegły i wciąż robić błędy.

Potrzebuję zacząć od samego początku. Nie będę myślał o regułach gramatycznych.
Zapomnę o quizach i testach. Zapomne wszystkie moje pomyłki. Zapomnę mój naturalny język. Zapomnę kim jestem. Stanę się nowym człowiekiem , mówiącym nowym językiem. Będę miał zabawę z językiem. Skupię się na rozrywce. Tak będę się uczył żeby stać się biegłym. Wiem ,że mogę to zrobić.

Wiem jak będę się uczył. Będę słuchał często, każdego dnia. Rozluźnię się. Będę słuchał w dzień i w nocy. Będę słuchał i pozwolę językowi wejść do mojego umysłu. Wybiorę treści które lubię słuchać , gdzie głos jest przyjemny. Będę słuchał dżwięków i rytmów języka. Będę słuchał słów i fraz ,ale nie będę się martwił tym czego nie rozumiem. Nadal będę słuchał i cieszył się językiem . Będę słuchał w autobusie , na spacerze i nawet podczas wykonywanie innych obowiązków. Słuchanie pomoże mi stać się biegłym.

Będę czytał to co słucham. To pomoże mi w zrozumieniu. Czasami to co przeczytam będzie pełne słów i fraz których nie znam. Zachowam je i będę powtarzał regularnie. To nie ma znaczenia ,że szybko zapominam znaczenie nowych słów i fraz. Jeśli będę kontynuował słuchanie, czytanie i powtarzanie ich , one w końcu staną się częścią mnie. Czasem przeczytam łatwą treść w której znam większość słów. Zrobię to dla zabawy ,oraz ponieważ to pomoże żeby język stał się dla mnie naturalny. Czytanie pomoże mi stać się biegłym.

W miarę jak będę kontynuował słuchanie i czytanie będę rozumiał coraz więcej naturalnie. To da mi poczucie osiągnięcia sukcesu i mocy , gdy mój umysł przyzwyczai się do nowego języka. To zachęci mnie do kontynuacji nauki. Jest ważne żeby kontynuować z energią i entuzjazmem. Przyzwyczajenie się do nowego języka zajmuje miesiące. To zajmuje miesiące żeby stać się biegłym.

Jestem cierpliwy. Nie mam nic przeciwko poświęceniu dużo czasu na to żeby stać się biegłym ponieważ lubię to robić. Wiem ,że gdy zauważam coraz więcej słów i fraz, będę w stanie zrozumieć coraz więcej z tego co usłyszałem i przeczytałem. Jeśli zrozumiem to co przeczytałem i usłyszałem wkrótce będę w stanie mówić i pisać. Dopóki nie zrozumiem co usłyszałem i przeczytałem nie będę w stanie dobrze mówić i pisać. Ale nie ma pośpiechu.

Nawet jeśli nie rozumiem wszystkiego mogę powtarzać to co usłyszałem. Mogę powtarzać słowa imitując dźwięki . Mogę powtarzać frazy i zdania , imitując rytmy. Mogę nawet czytać na głos głośno. To nie ważne ,że moja wymowa nie jest jeszcze naturalna. Tylko powtarzanie i czytanie na głos pomoże mi usłyszeć brzmienie języka i sprawi ,że będę bardziej komfortowo mówił. Stopniowo moja wymowa poprawi się i będę w stanie mówić pewny siebie i stane się biegłym.

Nigdy nie powiem ,że nie jestem dobry. Kiedy czytam i słucham mówię do siebie „ nieżle idzie” , nawet jeśli zawsze jest jakaś część która nie jest klarowna. Kiedy próbuje wymawiać słowa w obcym języku i wciąż robię błędy , nie dbam o to. Wiem ,że poprawię się naturalnie. Zawsze będę miły dla siebie. Będę się starał nie być nerwowy. Jeśli zrobię błąd powiem sobie „nieważne”. Jeśli zapomnę słowo ,powiem „nieważne”. Jeśli mam problem mówiąc to co chcę , powiem sobie „ nie ma problemu” . Będę kontynuował zanim nie będę biegły.

Zaufam sobie. Będę pewny siebie. Będę traktował się z szacunkiem. Potrzebuję tylko kontynuować , nie ważne co. Im więcej słucham i czytam, im więcej studiuje frazy i słowa , im więcej powtarzam, im więcej lubię język, tym szybciej będę biegły. Wiem że osiągne sukces. Ufam sobie i ufam metodzie Linguist.

Angielski artykuł pochodzi z serwisu do nauki angielskiego lingq