Matura pisemna z angielskiego

0
745

POZIOM PODSTAWOWY

Czas trwania egzaminu na poziomie podstawowym: 120 minut (w tym nagranie – ok. 20 minut)

Rozumienie ze słuchu
Rozumienie tekstu czytanego
Wypowiedź pisemna

POZIOM ROZSZERZONY

Czas trwania egzaminu na poziomie rozszerzonym: 190 minut

CZĘŚĆ I
Czas: 120 min
Stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych
Wypowiedź pisemna

PRZERWA

CZĘŚĆ II
Czas: 70 min (w tym nagranie ok. 25 min)
Rozumienie ze słuchu
Rozumienie tekstu czytanego i rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych