each other / one another

0
728

EACH OTHER/ ONE ANOTHER – się, siebie nawzajem

(dotyczy 2 osób) (odnosi się do więcej niż 2 osób)

*John and his friend telephone each other.
*John and his friends telephone one another.
*Tom and Mary like each other.

!!! They looked at each other. (Spojrzeli jeden na drugiego.)

They looked at themselves. (Spojrzeli na samych siebie.)