Foreign feminine

0
692

Niewielką grupę stanowią rzeczowniki zwane “foreign feminine” (obce rodzaju żeńskiego) tworzące formę żeńską przy pomocy końcówki łacińskiej, np.:
prosecutor (oskarżyciel) – prosecutrix (oskarżycielka)
hero (bohater) – heroine (bohaterka)
executor (wykonawca) – executrix (wykonawczyni)