Liczba rzeczownika

0
812

Większość rzeczowników angielskich występuje w dwóch formach, jeśli chodzi o liczbę,

1/ w liczbie pojedynczej – odnoszącej się do jednej rzeczy lub osoby, i
2/ w liczbie mnogiej – odnoszącej się do więcej niż jednej rzeczy lub osoby.
W liczbie mnogiej wystąpić mogą tylko rzeczowniki policzalne. 

 

1. Liczba pojedyncza
Rzeczowniki policzalne w liczbie pojedynczej w roli podmiotu zdania występują z czasownikiem w liczbie pojedynczej i poprzedzone są określnikiem,
np.: A big dog likes to eat a lot of meat.
(Duży pies lubi jeść dużo mięsa.)

 

2. Liczba mnoga
Rzeczowniki policzalne w liczbie mnogiej w roli podmiotu zdania występują z czasownikiem w liczbie mnogiej i w odniesieniu ogólnym nie są poprzedzone określnikiem,
np.: Most classrooms have computers.
(Większość klas (sal) ma komputery.)
 
Jednak, gdy mówimy o konkretnych rzeczach lub sytuacjach użycie określnika jest konieczne, 
np.: Our computers can give you a lot of details.
(Nasze komputery mogą dostarczyć wielu szczegółów.)