Określniki względne

0
887
Wyrazy takie jak what, which i whose mogą również wystąpić w roli określników względnych (Relative Determiners).
What w odniesieniu do osób i rzeczy,
np.:
What writers do you read?
(Jakich pisarzy czytasz?)
What cars do you like?
(Jakie samochody Ci się podobają?)

 

Which w odniesieniu do osób i rzeczy, gdy jest to wybór ograniczony (np. z dwóch),
np.:
Which parent is more important in the first year of the baby’s life?
(Który rodzic jest ważniejszy w pierwszym roku życia dziecka?)
Which dress would you like, the green one or the blue one?
(Którą sukienkę byś chciała, tą zieloną czy tą niebieską?)

 

Whose używane jest głównie gdy „poprzednik” odnosi się do osoby, choć może również do rzeczy,
np.:
Yesterday I saw a girl whose beauty took my breath away.
(Wczoraj ujrzałem dziewczynę, której uroda zatykała dech w piersiach.)
This is a river whose depth hasn’t even been measured.
(To jest rzeka, której głębokości nawet nie zmierzono.)

W odniesieniu do rzeczy lepiej jest jednak użyć wyrażenia „of which„,
np.:
We had a meeting the purpose of which was very unclear.
(Mieliśmy spotkanie, którego cel był bardzo niejasny.)