Simple Present vs. Present Continuous

0
819

Czas Simple Present

W języku angielskim gdy chcesz powiedzieć że jakiś stan lub czynność
odbywa się stale , przeważnie lub co jakiś czas używaj czasu Simple Present :

Mr Jones lives in Boston
Pan Jones mieszka w Bostonie

Mrs Jones gets up at sixth every day
Pani Jones codziennie wstaje o szóstej

Jeżeli chcesz utworzyć w czasie Simple Present zdanie pytające użyj formy osobowej czasownika specjalnego DO – w 3 osobie liczby pojedynczej does , pozostałych osobach do :

Do you like milk ?
Czy lubisz mleko ?

What time does Michael get up ?
O której Michał wstaje ?

Tworząc zdanie przeczące , użyj formy do lub does , która łączy się w mowie potocznej w całość z przeczeniem not:

Mrs Jones does not (doesn’t) teach english
Pani Jones nie uczy angielskiego

Czas Present Continuous

Gdy chcesz powiedzieć , że czynność którą ktoś wykonuje odbywa się w momencie
w którym o niej mówisz użyj czasu Present Continuous :

Peter and Margaret are playing tennis
Piotr i Małgorzata grają w tenisa (w tej chwili)

Tworząc zdanie pytające w czasie Present Continuous , postaw formę
am , is lub are przed podmiotem :

Is Peter playing football
Czy Piotr gra w tej chwili w piłkę nożną ?

Gdy chcesz utworzyć zdanie przeczące , postaw słówko not po formie am , is lub
are. W potocznej mowie słówko to łączymy w jedną całość z formami is i are :

Margaret is not (isn’t) singing now.

Małgorzata w tej chwili nie śpiewa