Układanie pytań

0
1276

W języku angielskim możemy wyróżnić 2 typy pytań: pytania ogólne (general questions), zwane też Yes/No Questions, oraz pytania szczegółowe (special questions).

 

1. Pytania ogólne
Pytania ogólne zaczynają się od formy czasownika specjalnego, po którym następuje podmiot. W czasie Present Simple i Past Simple utworzenie pytania wymaga użycia na początku pytania odpowiedniej formy czasownika specjalnego do (do, does lub did), po którym używamy formy bezokolicznika czasownika zwykłego . W języku polskim pytaniom tym odpowiadają pytania rozpoczynające się od słowa „czy”,

np.: Is Mary your daughter?
(Czy Mary jest twoją córką?)
Does she like football?
(Czy ona lubi piłkę nożną?)
Did you ring?
(Czy dzwoniłaś?)

Pytania zawierające przeczenie wyrażają zdziwienie lub niedowierzanie,
np.: Don’t you know her?
(Nie znasz jej?)

Niekiedy funkcjonują jako wykrzyknik,
np.: Isn’t she lovely?
(Czyż ona nie jest piękna?)

2. Pytania szczegółowe
Pytania szczegółowe zaczynają się od zaimka lub określnika pytającego. W pytaniach, w których wyraz pytający nie jest podmiotem ani jego częścią występuje inwersja, tak, jak w pytaniach ogólnych. W czasach Present Simple i Past Simple trzeba wprowadzić formy

czasownika specjalnego, po których używamy formy bezokolicznika czasownika zwykłego,
np.: What is your name?
(Jak masz na imię?)
How much must we pay?
(Ile musimy zapłacić?)
Where does Mary live?
(Gdzie mieszka Mary?)
Why didn’t you tell me?
(Dlaczego mi nie powiedziałaś?)

W pytaniach, w których wyraz pytający jest podmiotem lub jego częścią, używamy szyku zdania oznajmującego,
np.: Who wants to go with me?
(Kto chce pójść ze mną?)
What will make you happy?
(Co uczyni cię szczęśliwą?)

W pytaniach z przyimkiem, w mowie potocznej, używamy go po orzeczeniu zdania lub po dopełnieniu, ale przed okolicznikiem,
np.: What are you looking at?
(Na co patrzysz?)
Who are you buying these flowers for?
(Dla kogo kupujesz te kwiaty?)