Zaimki pytające

0
1371
Angielski_Online_Gramar
Zaimki pytające (Interrogative Pronouns) to głównie słowa rozpoczynające się od wh. Ich formy to:
who, whom, whose, what i which.

What, which i whose występują także jako określniki pytające, gdy poprzedzają rzeczownik.
Who (kto), whom (kogo) i whose (czyj) używane są w odniesieniu do osób,
np.:
Who is this?
(Kto to jest?)
Who (whom) did you meet in Rome?
(Kogo spotkałaś w Rzymie?)
Whose are these children?
(Czyje to są dzieci?)

 

What (co) i which (który) używamy w odniesieniu do rzeczy i zjawisk,
np.:
What do you want?
(Co chcesz?)
Which do you want?
(Który chcesz?)

 

Whom to forma dopełnienia, używana głównie w stylu formalnym, oraz z przyimkami,
np.:
Whom did you help?
(Komu pomagałaś?)
For whom have you bought these flowers?
(Dla kogo kupiłeś te kwiaty?)

 

W pytaniach przyimek może być przesunięty na pozycję po orzeczeniu lub dopełnieniu bliższym, ale z reguły poprzedza okolicznik,
np.:
Who(m) did you buy a present for last week?
(Dla kogo kupiłaś prezent w ubiegłym tygodniu?)

 

Gdy przyimek znajduje się na początku zdania (w stylu formalnym) zaimek musi przyjąć formę dopełnienia,
np.:
For whom did you buy a present last week?
(Dla kogo kupiłaś prezent w ubiegłym tygodniu?)