Zaimki wskazujące

0
909
Angielski_Online_Gramar
Cztery główne zaimki wskazujące (Demonstrative Pronouns) to:
w liczbie pojedynczej this, that
w liczbie mnogiej these, those

 

Stosuje się je wskazując na osoby lub przedmioty znajdujące się blisko mówiącego (this, these) lub w pewnym oddaleniu (that, those) zarówno w odniesieniu do przestrzeni jak i czasu.
np.:
This is all.
(To wszystko.)
Show me that.
(Pokaż mi to.)
These are my best shoes.
(To są moje najlepsze buty.)
What are those?
(Co to?)

 

Powyższe formy mogą być również określnikami, gdy występują przed rzeczownikami lub one (jeden) czy ones,
np.:
I know this girl.
(Znam tą dziewczynę.)
Show me that one.
(Pokaż mi tamtą.)