Bezokolicznik

0
1054

Forma Bezokolicznik (Infinitive) jest formą czasownika wyrażającą czynność lub stan ale nie podającą osoby, liczby ani czasu.

Bezokolicznik może występować w stronie czynnej lub biernej.

Oto zestawienie form bezokolicznika na przykładzie słówka take:

Aspekt Strona czynna Strona bierna
Aspect Active Voice Passive voice
Simple to take to be taken
Continuous to be taking  
Perfect to have taken to have been taken
P. continuous to have been taking  

Bezokolicznik zaprzeczony wyrażamy stawiając not przed to, np.: not to take

Użycie

# po czasowniku „do” lub po czasowniku modalnym jako część frazy czasownikowej
Do you think she’s ready?
We must get some more light bulbs

# Jako podmiot lub dopełnienie zdania
To watch him eating really gets on my nerves.
The main thing is to stay calm. It’s nice to talk with you
.

# wyrażenie celu osoby
He came to Poland to look for work
.

# dopełenienie lub przedmiot czasownika, przymiotnika lub rzeczownika
I don’t want to go to school.
I’m anxious to contact your brother.
You have the right to remain silent.

# Bezokolicznik występuje po niektórych przymiotnikach i imiesłowach, takich jak: able, afraid, anxious, glad, fit, inclined, pleased, sorry, sure, itd.