Czasownik modalny – Will

0
2419

Forma
Will jako czasownik specjalny posiada jedną formę dla wszystkich osób. Przeczenie tworzy przez dodanie partykuły not (will not – won’t) a pytanie przez inwersję z podmiotem (will I? – won’t I?).

Użycie

Oto podstawowe znaczenia i użycie will:

1/ Will funkcjonuje jako czasownik posiłkowy do tworzenia wszystkich czasów Future (Simple, Continuous, Perfect, Perfect Continuous),
np.: They will come tomorrow.
(Przyjadą jutro.)
We’ll be hunting all day tomorrow.
(Jutro przez cały dzień będziemy polować.)

2/ Will wyraża chęć, wolę i gotowość zrobienia czegoś, a z I i we postanowienie lub obietnicę,
np.: Who will do it? I will.
(Kto to zrobi? Ja.)

3/ Will w pytaniach z you oznacza zaproszenie do zrobienia czegoś,
np.: Will you sit down?
(Może usiądziesz?)
Czasem z pytania zmienia się w łagodne polecenie. W podobnych sytuacjach może też wystąpić won’t lub wouldn’t.

4/ Will informuje o czyimś charakterystycznym zachowaniu, zazwyczaj wyrażając dezaprobatę.
np.: He will always borrow books and never return them.
(On zawsze pożycza książki i nigdy ich nie oddaje.)

5/ Will wyraża prawdy ogólne,
np.: Water will boil at 100 C.
(Woda wrze w 100 C.)

6/ Może wyrażać teraźniejsze przypuszczenie mówiącego na temat tego co się dzieje lub działo,
np.: Ask her, she’ll know the answer.
(Zapytaj ją, ona będzie znała odpowiedź)
She won’t have received my invitation yet.
(Przypuszczalnie nie dostała jeszcze mojego zaproszenia)

7/ Może wyrażać determinację, a także nakaz lub polecenie,
np.: I won’t listen to this! (Nie będę tego słuchał!)