I wish

0
979

(1) I WISH + Past tense
wyraża życzenia, pragnienia odnoszące się do sytuacji obecnej;

I wish I knew his address. ( I’m sorry I don’t know his address.)
I wish I could drive a car. (I’m sorry I can’t drive a car.)
I wish he was coming with us. (I’m sorry he isn’t coming with us.)

(2) I WISH +Past Perfect
· wyraża żal odnoszący się do przeszłości;

I wish I hadn’t spent so much money. ( I’m sorry I spent so much money.)
I wish you had written to him. ( I’m sorry you didn’t write to him)

(3) I WISH +would
wyraża życzenia wybiegające w przyszłość; kiedy chcemy aby coś się zmieniło ale nie bardzo wierzymy, że tak się stanie;
!!! Używamy w odniesieniu do czynności, działań, akcji itp (NIE do stanów!!!!)

I wish they would stop making bombs.
I wish it would stop raining.

wyraża niezadowolenie i irytację z powodu czyjegoś zachowania;

I wish he would write more often.
I wish you wouldn’t smoke so much.