Nietypowe rzeczowniki niepoliczalne

0
1575

1. Rzeczowniki niepoliczalne o formie liczby mnogiej

Istnieje grupa rzeczowników, których forma (s na końcu) myląco sugeruje, że występują one w liczbie mnogiej, podczas gdy faktycznie są one niepoliczalne, a w roli podmiotu występują z czasownikiem w liczbie pojedynczej.

Rzeczowniki te to nazwy:

1/ dziedzin wiedzy jak, np. physics, politics, linguistics, economics
2/ gier, np.: billiards, cards, dominoes
3/ chorób, np.: mumps, measles
4/ miast, np.: Athens, Brussels, Naples

Wyjątek stanowią rzeczowniki takie jak, acoustics (akustyka) czy statistics (statystyka), które występują z czasownikiem w liczbie pojedynczej, gdy odnoszą się do dziedziny wiedzy, a z czasownikiem w liczbie mnogiej gdy opisują konkretny przypadek,

np.: The acoustics of this hall are very good.
(Akustyka tej sali wykładowej jest bardzo dobra.)

angielski3000.pl

2. Angielskie rzeczowniki niepoliczalne – polskie policzalne

Wiele rzeczowników zaliczanych w języku angielskim do niepoliczalnych w języku polskim posiada odpowiedniki policzalne.
Oto najważniejsze z nich:

advice – rady
knowledge – wiedza
baggage – bagaż
news – wiadomości
furniture – meble
progress – postęp
hair – włosy
research – badanie naukowe
information – informacja
traffic – ruch uliczny