Tworzenie liczby mnogiej w sposób nieregularny

0
981

Pewna liczba rzeczowników tworzy liczbę mnogą w sposób nieregularny. Oto kilka przykładów:
a man (mężczyzna) – men
a woman (kobieta) – women
a tooth (ząb) – teeth
a foot (stopa) – feet
a child (dziecko) – children
a brother (brat zakonny) – brethern

1. Formy łacińskie i greckie
Osobną grupę stanowią rzeczowniki pochodzące z języka greckiego i łacińskiego, tworzące formy liczby mnogiej według zasad obowiązujących w tych językach,
np.: phenomenon (zjawisko) – phenomena
criterion (kryterium) – criteria
axis (oś) – axes
medium (środek) – media

2. Liczba mnoga liczebników
Nietypowo zachowują się też rzeczowniki określające liczbę, takie jak dozen, hundred, thousand czy million. Gdy poprzedzone są liczebnikiem zachowują formę liczby pojedynczej,
np.: two dozen eggs
three hundred pounds
five million dollars,
gdy nie poprzedza ich liczebnik, występują w regularnej liczbie mnogiej,
np.: dozens of eggs
hundreds of pounds
millions of dollars

3. Rzeczowniki o wspólnej formie obu liczb
Istnieje grupa rzeczowników posiadających tę samą formę w liczbie pojedynczej i mnogiej. Niektóre z nich odnoszą się do nazw zwierząt, ptaków lub ryb, inne mają bardzo zróżnicowane znaczenie,
np.: sheep (owca/owce) fruit (owoc/owoce)
deer (sarna/sarny) series (seria/serie)
fish (ryba/ryby) means(środek/środki)

Rzeczownik fish posiada dodatkowo formę fishes gdy mowa jest o różnych gatunkach ryb,
np.: You will see a lot of fishes in the fish market.
(Zobaczysz mnóstwo różnych (gatunków) ryb na rynku rybnym.)

Tę samą formę w liczbie pojedynczej i mnogiej posiadają także rzeczowniki własne określające narodowość, a kończące się na s lub se,
np.: Swiss
Chinese

4. Rzeczowniki o formie tylko liczby mnogiej
Tylko w liczbie mnogiej występują rzeczowniki nazywające niektóre części garderoby oraz przedmioty i narzędzia składające się z dwóch części,
np.: trousers (spodnie)
pants (spodnie/majtki)
shorts (szorty)
pyjamas (piżama)
glasses (okulary)

Jednakże, gdy występują w rzeczownikach złożonych mogą przyjąć formę liczby pojedynczej,
np.: pyjama top – bluza od piżamy
trouser leg – nogawka od spodni

Do rzeczowników występujących tylko w liczbie mnogiej należą także:
brains (rozum)
riches (bogactwo)
premises (teren, obszar)
proceeds (dochód)
goods (towary)

5. Rzeczowniki z czasownikiem w liczbie mnogiej
Niezmiennie z czasownikiem w liczbie mnogiej występują rzeczowniki takie jak:
people (ludzie)
police (policja)
clergy (duchowieństwo)
cattle (bydło)

Rzeczowniki utworzone z przymiotników poprzedzonych przedimkiem określonym the też zawsze występują z czasownikiem w liczbie mnogiej, gdyż odnoszą się do grupy ludzi,
np.: the rich (bogaci)
the poor (biedni)
the blind (niewidomi)
the wounded (ranni)

6. Rzeczowniki zmieniające znaczenie w zależności od liczby
Istnieje też grupa rzeczowników, które zmieniają znaczenie w zależności od liczby w jakiej występują,
np.: people (ludzie) – peoples (narody)
custom (zwyczaj) – customs (cło)
glass (szkło/szklanka) – glasses (okulary)
work (praca/dzieło) – works (fabryka)
minute (minuta) – minutes (protokół)

Przy czym, wszystkie rzeczowniki policzalne również tworzą formy liczby mnogiej zachowując znaczenie rzeczownika w liczbie pojedynczej, a więc,
np.: 5 minutes (5 minut)
interesting customs (interesujące zwyczaje)

Patrz: Rzeczowniki występujące z czasownikiem w obu formach