Rzeczowniki występujące z czasownikiem w obu formach

0
777


1. Rzeczowniki zbiorowe
Ciekawostką języka angielskiego są rzeczowniki zbiorowe (Collective Nouns), takie jak:
youth (młodzież)
family (rodzina)
team (drużyna)
government (rząd),

po których orzeczenie może wystąpić w liczbie pojedynczej, jeśli mamy na myśli zbiorowość jako całość; lub w mnogiej, jeśli mamy na myśli indywidualnych członków danej zbiorowości.
Rzeczowniki takie jak family czy team mogą także utworzyć liczbę mnogą families, teams oznaczające zbiorowości danego rodzaju (rodziny, drużyny).

2. Stałe wyrażenia
Także rzeczowniki połączone and (i) tworzące stałe wyrażenia, takie jak bacon and eggs, bread and butter czy fish and chips występują z czasownikiem w liczbie pojedynczej gdy traktujemy je jako całości,
np.: Fish and chips is a popular meal in England.
(Ryba z frytkami to popularne danie w Anglii.)

lub z czasownikiem w liczbie mnogiej, gdy każdy z tych elemetów traktujemy oddzielnie,
np.: Fish and chips make a good meal.
(Ryba/y i frytki stanowią dobry posiłek.)

3. Liczebnik z rzeczownikiem jako jedność
Gdy podmiot wyrażony liczebnikiem i rzeczownikiem rozumiany jest jako całość, to czasownik następujący po nim jest w liczbie pojedynczej,
np.: Three weeks is a long time.
(Trzy tygodnie to dużo czasu.)
Two hunderd pounds is a lot of money.
(Dwieście funtów to dużo pieniędzy.)

Patrz: Nietypowe rzeczowniki niepoliczalne

4. Wyrażenia a number i the number
Wyrażenie the number występuje z czasownikiem w liczbie pojedynczej, a a number z czasownikiem w liczbie mnogiej.
np.: The number of people who want to come is very small.
(Liczba ludzi, którzy chcą przyjść jest bardzo mała.)
A number of people want to come.
(Wielu ludzi chce przyjść.)