Zaimki zwrotne i emfatyczne

0
850
Zaimki zwrotne (Reflexive Pronouns) i emfatyczne (Emphasizing Pronouns) mają tę samą formę i odpowiadają polskim:
zwrotne – się, siebie, sobie, sobą
emfatyczne – sam, sama (samodzielnie)

 

Oto ich formy i przykłady ich użycia.

 

I myself   we ourselves
you yourself   you yourselves
he himself   they themselves
she herself  
it itself

 

Zaimek zwrotny: You’ll hurt yourself if you hold the knife like this.
(Skaleczysz się, jeśli będziesz trzymać nóż w ten sposób.)

 

Zaimek emfatyczny: Mary was very upset. You should have called her yourself.
(Mary była bardzo zdenerwowana. Powinnaś była sama (osobiście) do niej zadzwonić.)