Czasownik modalny – Need

0
1158

Forma
Need jako czasownik specjalny występuje tylko w formach przeczącej i niekiedy pytającej. Formę przeczącą tworzymy przez dodanie partykuły not (need not – needn’t), pytającą przez inwersję z podmiotem (need I – needn’t I?)

Użycie
Jako czasownik specjalny need wyraża brak konieczności lub pyta o nią,
np.: He needn’t go yet.
(On nie musi jeszcze iść)
Needn’t you have a rest?
(Czy nie musisz (powinnaś) odpocząć?)

Need często bywa zastąpiony przez have to,
np.: Need we pay him?
Do we have to pay him?
(Czy musimy mu zapłacić?)

Needn’t z bezokolicznikiem czasu przeszłego wyraża, że coś zostało zrobione niepotrzebnie,
np.: I needn’t have taken the taxi.
(Niepotrzebnie wzięłam taksówkę.)