Present Perfect Continuous

0
826

Jak tworzymy ten czas?

Zdanie twierdzące

Dodajemy have/has been i czasownik z końcówką -ing

osoba have been czasownik z końcówką -ing reszta
I have been teaching German
You have been giving away secrets
She has been living in this house
He has been studying  
It has been snowing  
We have been reading sci-fi novels
You have been listening to Sex Pistols
They have been driving  

Zdanie przeczące

Dodajemy not pomiędzy have/has i been

osoba have not been czasownik z końcówką -ing reszta
I have not been teaching German
You have not been giving away secrets
She has not been living in this house
He has not been studying  
It has not been snowing  
We have not been reading sci-fi novels
You have not been listening to Sex Pistols
They have not been driving  

Zdanie pytające

Inwersja have/has z osobą!

have osoba been czasownik z końcówką -ing reszta
have I been teaching German
have you been giving away secrets
has she been living in this house
has he been studying  
has it been snowing  
have we been reading sci-fi novels
have you been listening to Sex Pistols
have they been driving  

Formy skrócone

I have I’ve
You have You’ve
She has She’s
He has He’s
It has It’s
We have We’ve
You have You’ve
They have They’ve

W przeczeniu: haven’t i hasn’t

 

Kiedy używamy czasu Present Perfect Continuous?

 1. Gdy czynność rozpoczęła się w przeszłości i wciąż trwa lub właśnie się zakończyła
  We have been waiting for twenty minutes and they still haven’t turned up.
  How long have you been waiting?

W porównaniu z czasem Present Perfect

 1. Czas Present Perfect Continuous podkreśla samą czynność/sytuację, przedstawiając ją jaką ciągłą, rozciągniętą czynność (nie koniecznie zakończoną). Czas Present Perfect podkreśla bardziej fakt zakończenia i terażniejszy skutek
  I’ve been reading your book (podkreślamy ciągłą czynność)
  I’ve read your book (podkreślamy skutek)
 2. Czasu Present Perfect Continuous używamy do mówienia o powtarzających się czynnościach i wydarzenia ale nie wtedy gdy mówimy jak często się zdarzały (ponieważ to podkreśla fakt zakończenia czynności)
  We’ve been playing a lot of football recently.
  We’ve played football three times this week.
 3. Do opisywania czynności krótszych i bardziej przejściowych używamy raczej czasu Present Perfect Continuous; gdy mówimy o czynnościach dłuższych i bardziej trwałych używamy czasu Present Perfect
  That woman has been standing on the corner all day.
  For 1000 years the castle has stood on the hill above the village.