Prośby i polecenia w mowie zależnej

0
771

W języku angielskim jeżeli chcemy zdać sprawę z czyjeś prośby lub polecenia , a więc wyrazić
je w mowie zależnej , trzeba użyć zdania w którym po dopełnieniu dalszym występuje bezokolicznik
poprzedzony słówkiem to.

Dopełnienie dalsze wskazuje odbiorcę , a bezokolicznik to wyraża to plecenie :

Mrs. Lewis told Philip to wash his hands at once
Pani Lewis powiedziała Filipowi , aby natychmiast umył ręce

Margaret asked him to lend her his bicycle
Małgorzata prosiła go ,żeby jej pożyczył swój rower

Gdy będziemy zdawać sprawę z czyjegoś zakazu lub z prośby ,
by czegoś nie robić , to przed bezokolicznikiem z to stawiamy wyraz przeczący not :

Mrs Lewis told Margaret not to buy any more Pepsi -Cola
Pani Lewis powiedziała Małgorzacie , żeby nie kupowała już więcej Pepsi -Coli.