Pytania „pozorne”

0
1779

W języku angielskim pytaniami „pozornymi” nazywamy zdania
podrzędne dopełnieniowe (tj. pełniące funkcję dopełnienia w zdaniu nadrzędnym) , łączące się
ze zdaniem nadrzędnym za pomocą wyrazów pytających – what , how , when , why itp.

Przykład :

I know what their name is
Wiem , jak oni się nazywają

I know where Mr Lewis comes from
Wiem , skąd pochodzi pan Lewis.

Pytania „pozorne” łączymy także ze zdaniem nadrzędnym za
pomocą wyrazu if ( użytego w znaczeniu „czy”)

Przykład :

Do you know if he is going to write a book ?
Czy wiesz , czy ona ma zamiar napisać książkę ?

Pytania „pozorne” maja szyk taki jak zdanie twierdzące ,
w przeciwieństwie to pytań rzeczywistych – podmiot , orzeczenie zasadnicze , reszta orzeczenia:

Przykład :

I know where Mrs. Lewis works
Wiem , gdzie pani Lewis pracuje
(pytanie rzeczywiste wyglądałoby tak : Where does Mrs.Lewis work ?)