Rodzaj rzeczownika

0
933

Rzeczowniki w języku angielskim, poza nielicznymi wyjątkami, nie posiadają żadnych cech zewnętrznych określających ich rodzaj.
Rzeczownik jest rodzaju męskiego (Masculine), gdy odnosi się do istoty żywej, płci męskiej, w odniesieniu do której używa się zaimka osobowego he (on).
Rzeczownik jest rodzaju żeńskiego (Feminine), gdy jest nazwą istoty żywej płci żeńskiej, w stosunku do której używa się zaimka osobowego she (ona).
Wszystkie inne rzeczowniki są rodzaju nijakiego i odnosimy się do nich używając zaimka osobowego it (to/ono).