Rzeczowniki rodzaju żeńskiego tworzone regularnie

0
732

Nieliczne tylko rzeczowniki mają postać pozwalającą określić ich rodzaj. Są to rzeczowniki utworzone przez dodanie regularnej końcówki -ess do rzeczownika rodzaju męskiego (czasami przy jednoczesnym wprowadzeniu drobnych zmian w pisowni) i odnoszące się do istot płci żeńskiej. Oto kilka przykładów:

actress (aktorka)
mistress (pani)
waitress (kelnerka)
empress (cesarzowa)

Wyjątkiem od tej zasady są słowa bridegroom (pan młody) i widower (wdowiec), w przypadku których forma męska utworzona została od formy żeńskiej bride (panna młoda) i widow (wdowa).