Simple Past

0
963

Konstrukcja

II forma czasownika w Simple Past

Do tworzenia zdania w czasie Simple Past używamy II formy czasownika.

W przypadku czasowników regularnych tworzona jest ona poprzez dodanie do czasownika końcówki -ed

listen -> listened

Gdy czasownik kończy się na literę e dodajemy tylko d

smile -> smiled

W przypadku czasownika nieregularnego należy skorzystać z listy czasowników nieregularnych.

Czasownik nie zmienia się w odmianie przez osoby (tak jak np. w czasie Present Simple)

Zasady dotyczące podwajania ostatniej samogłoski są takie same jak w przypadku dodawania do czasownika końcówki -ing:

admit -> admitted, stop -> stopped, travel -> travelled

Gdy czasownik kończy się samogłoską y, która następuje po spółgłosce y zmienia się na i przed dodanie ed:

carry -> carried, try -> tried

ale gdy y następuje po samogłosce zamiana ta nie zachodzi:

obey -> obeyed

Zdanie twierdzące w Simple Past

Osoba + czasownik w II formie

I worked

Zdanie przeczące w Simple Past

Osoba + did + not + czasownik

I did not work

Zdanie pytające w Simple Past

Did + osoba + czasownik

Did she work?

Użycie

Opisywanie przeszłych wydarzeń, czynności w Simple Past

Czas Simple Past używany jest do opisywania wydarzeń zakończonych w przeszłości w określonym czasie.

Dlatego używamy go:

 1. gdy opisujemy przeszłe wydarzenia gdy podany jest czas, w którym ono miało miejsce:
  I met him yesterday.
  Pasteur died in 1895.
 2. gdy pytamy kiedy wydarzenie miało miejsce:
  When did you meet him?
 3. gdy jest jasne kiedy wydarzenie miało miejsce nawet gdy czas nie jest bezpośrednio podany:
  The train was ten minutes late.
  How did you get your present job?
  I bought this car in Montreal.
 4. czasami gdy czas staje się określony w wyniku zadanego pytania i odpowiedzi w czasie Present Perfect:
  Where have you been ~ I’ve been to the opera ~ Did you enjoy it?

Czas Simple Past jest używany do czynności, których czas nie został określony ale,

 1. (a) które trwały przez okres czasu już zakończony
  He worked in that bank for four years. (ale już tam nie pracuje)
  She lived in Rome for a long time. (ale teraz już tam nie mieszka)
 2. (b) wystąpiły w momencie, który znajduje się w już zakończonym przedziale czasowym
  My grandmother once saw Queen Victoria.
  Did you ever hear Maria Callas sing?

Czas Simple Past używany jest również do opisywania przeszłych nawyków:

He always carried an umbrella.
They never drank wine.

Czasu Simple Past używamy również w II okresie warunkowym.