Past Continuous

0
861

Konstrukcja

Zdanie twierdzące

Osoba + was/were + czasownik z ing

I was singing.
You were singing.
She was singing.

Zdanie przeczące

Osoba + was/were + not + czasownik z ing

I was not singing.
You were not singing.
She was not singing.

formy skrócone: I wasn’t singing, You weren’t singing.

Zdanie pytające

Was/Were + osoba + czasownik z ing

Was I singing?
Were you singing?
Was she singing?

Pytanie przeczące: Was he not/Wasn’t he working?

Użycie

Główne użycie

Czas Past Continuous używany jest głównie do opisywania przeszłych wydarzeń/czynności, które trwały przez pewien okres czasu, którego dokładne granice nie są znane lub ważne.

Użyty bez wyrażenia czasowego może oznaczać stopniowy rozwój:

It was getting darker.
The wind was rising.

Użyty z określonym momentem w czasie, wyraża czynność, która zaczęła się się przed tym momentem i prawdopodobnie trwała po min.

At eight he was having breakfast, zakłada, że o 8 był on w środku śniadania, co oznacza, że rozpoczął je jeść przed ósmą.

Zdanie He had breakfast at eight oznaczałoby, że rozpoczął on jeść śniadanie o 8.

Gdy zastąpimy wyrażenie czasowe czasownikiem w czasie Simple Past, przekażemy ideę, że czynność w czasie Past Continuous rozpoczęła się przed czynnością w czasie Simple Past i prawdopodobnie trwała po niej.

When I arrived Tom was talking on the phone.

Porównaj to zdanie ze zdaniem:
When he saw me he put the receiver down,
które zazwyczaj oznacza następujące po sobie czynności.

Czasu Past Continuous używamy w opisach. Zwróć uwagę na kombinację opisu (Past Continuous) i narracji (Simple Past):

A wood fire was burning on the hearth, and a cat was sleeping in front of it.
A girl was playing the piano and (was) singing softly to herself.
Suddenly there was a knock on the door. The girl stopped playing. The cat woke up.

Inne użycia

Czas Past Continuous może być używany jako przeszły odpowiednik czasu Present Continuous:

Mowa bezpośrednia: He said, 'I am living in London’

Mowa zależna: He said he was living in London.

Podobnie jak czas Present Continuous może być on użyty do wyrażenia sprecyzowanego przyszłego planu:

I’m leaving tonight. I’ve got my plane ticket.

więc czas Past Continuous może wyrażać ten rodzaj przyszłości w przeszłości:

He was busy packing, for he was leaving that night. (Decyzja o wyjeździe została podjęta wcześniej).

Czas Past Continuous ze słówkiem always:
He was always ringing me up.
He was working.

Czas Past Continuous jako alternatywa dla czasu Simple Past

Czas Past Continuous może być użyty jako alternatywa dla czasu Simple Past aby opisać bardziej przypadkową, mniej umyślną czynność:

I was talking to Tom the other day.

Użyty tutaj czas Past Continuous sprawia, że odnosimy wrażenie iż czynność nie była w żaden sposób niezwykła lub oryginalna. Czas ten sprawia również, że odpowiedzialność zostaje zdjęta z podmiotu (osoby wykonującej czynność).

W powyższym przykładzie nie jest jasne kto rozpoczął rozmowę i nie ma to znaczenia.
Zwróć uwagę na kontrast ze zdaniem w czasie Simple Past – I talked to Tom, które oznacza, że podmiot „I” (Ja) podjął inicjatywę.

Podobnie:

From four to six Tom was washing the car.

Co oznaczałoby, że była to zwyczajna, prawdopodobnie rutynowa. Porównaj to ze zdaniem:

From four to six Tom washed the car. (oznaczające umyślne działanie podjęte przez Toma).

Zauważ, że czasy continuous są używane wyłącznie do widocznie ciągłych, nieprzerwanych czynności. Jeśli dzielimy czynność, lub mówimy ile razy została wykonana, musimy użyć czasu Simple Past:

I talked to Tom several times.
Tom washed both cars.

Możemy oczywiści użyć czasu continuous do opisania dwóch wyrażnie równołegłych czynności:
Between one and two I was doing the shopping and walking the dog.

Czas ten jest normalnie używany w ten sposób w określeniem czasu takim jak today, last night, in the afternoon, które mogą uważane ża opisujące punkt w czasie lub okres. Okresy czasu mogą być również oznaczone przez podanie dokładnych czasów, tak jak w przykładzie powyżej.

W pytaniach o to jak pewien okres został spędzony, czas continuous jest często bardziej uprzejmy od czasu Simple Past:
What were you doing before you came here? brzmi bardziej uprzejmie od What did you do before you came here?

Z drugiej strony, What were you doing in my room? mogłoby oznaczać, że uważam, iż osoba nie miała prawa w nim być, podczas gdy What did you do in my room?, nigdy nie będzie tak brzmiało.