Future Continuous

0
726

Jak tworzymy ten czas?

Zdanie twierdzące

Dodajemy will be i czasownik z końcówką -ing

osoba will be czasownik z ing reszta
I will be working tomorrow.
You will be selling the book.
She will be coming back.  
He will be going there at six.
It will be raining tomorrow.
We will be skiing this time tomorrow.
You will be teaching English some day.
They will be waiting for us.

Zdanie przeczące

Dodajemy not pomiędzy will a be!

osoba will not be czasownik z ing reszta
I will not be working tomorrow.
You will not be selling the book.
She will not be coming back.  
He will not be going there at six.
It will not be raining tomorrow.
We will not be skiing this time tomorrow.
You will not be teaching English some day.
They will not be waiting for us.

Zdanie pytające

Inwersja will z osobą!

will osoba be czasownik z ing reszta
will I be working tomorrow.
will you be selling the book.
will she be coming back.  
will he be going there at six.
will it be raining tomorrow.
will we be skiing this time tomorrow.
will you be teaching English some day.
will they be waiting for us.

Aby przeczytać o użyciu shall i formach skróconych ze słówkiem will, przejdź do artykułu o czasie Future Simple.

 

Kiedy używamy czasu Future Continuous?

 1. Gdy mamy pewien punkt w przyszłości i chcemy opisać czynność, która zaczyna się wcześniej i prawdopodobnie kończy później
  czyli gdy opisujemy czynność, która trwa w pewnym momencie przyszłości lub gdy mówimy o czynności rozciągniętej w czasie.

  This time tomorrow we will be sitting in the cinema.
  When you arrive he will still be cooking the meal.

  We must take a lot of water. We will be walking all day.
 2. Gdy mówimy czynności w przyszłości bez wyrażania naszych intencji.
  I will be helping Mary tomorrow. (po prostu stwierdzamy fakt, a nie nasze intencje, zamiary)
 3. Gdy czynność jest wynikiem naturalnego biegu rzeczy.
  I’ll be seeing Tom tomorrow. (zapewne pracuję z Tomem)