Future Simple

0
703

Jak tworzymy ten czas?

Zdanie twierdzące

Dodajemy will i gotowe!

osoba will czasownik reszta
I will work tomorrow.
You will sell the book.
She will come back.  
He will be here at six.
It will rain tomorrow.
We will know tonight.
You will find your love.
They will wait for us.

Zdanie przeczące

Po prostu dodajemy not po will!

osoba will not czasownik reszta
I will not work tomorrow.
You will not sell the book.
She will not come back.  
He will not be here at six.
It will not rain tomorrow.
We will not know tonight.
You will not find your love.
They will not wait for us.

Zdanie pytające

Inwersja!

will osoba czasownik reszta
will I work tomorrow?
will you sell the book?
will she come back.  
will he be here at six?
will it rain tomorrow?
will we know tonight?
will ou find your love?
will they wait for us?

Kiedy używamy shall?

Shall możemy użyć zamiast w will w 1 osobie (I i We). Jednak jest to coraz rzadziej spotykane. Używaj will.

Formy skrócone

I will I’ll
You will You’ll
He will He’ll
She will She’ll
It will It’ll
We will We’ll
You wil You’ll
They will They’ll

W przeczeniu

I won’t
You
He
She
It
We
You
They

 

Kiedy używamy czasu Future Simple?

 1. Gdy chcemy wyrazić nasze opinie lub przypuszczenia dotyczące przyszłości:
  I think it’ll rain tomorrow.
  Perhaps she’ll be late.
 2. Gdy mówimy o przyszłych nawykowych czynnościach:
  Summer will come again.
  Birds will build nests.
  People will make plans.