Gerund i bezokolicznik

0
1029

1. Po następujących czasownikach dopełnienie może przyjąć formę bezokolicznika lub formę Gerund:
begin, forget, intend, start, stop, remember, like, omit, regret, try, dislike, prefer, continue, end, detest, love, finish, hate, neglect.

2. Formy Gerund używamy po czasownikach z dopełnieniem przyimkowym,
np.: to insist on to object to to blame somebody for to succeed in to prevent somebody from oraz po przyimkach, niezależnie od konstrukcji, w jakiej występują.

Forma Gerund występuje także po niektórych przymiotnikach, np.: busy i worth, She is always busy playing with her children. (Ona jest zawsze zajęta zabawą ze swoimi dziećmi.)

3. Gerund i bezokolicznik – zmiana znaczenia
W przypadku niektórych czasowników użycie bezokolicznika czy formy Gerund wiąże się ze zmianą znaczenia, np.:

to remember to do sth – pamiętać aby coś zrobić
to remember doing sth – pamiętać, że coś się zrobiło

to forget to do – zapomnieć coś zrobić
to forget doing something – zapomnieć, że coś się zrobiło

to stop to do sth – zatrzymać się, aby coś zrobić
to stop doing something – przestać coś robić